Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Leonīds Novickis

Uzruna:

prof.

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

Pētniecības nozare:

1. Natural sciences

Pētniecības apakšnozare:

1.2 Computer and information sciences

Pētniecības intereses:

E-pasts:

Leonids.Novickis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-2749-8286
Hipersaite: www.pik.rtu.lv
Publikācijas
Atrasti 77 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Choice of Knowledge Representation Model for Development of Knowledge Base: Possible Solutions
(2018)
Sabina Kataļņikova, Leonīds Novickis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Towards Utilization of Lean Canvas in the Devops Software
(2017)
Padmaraj Nidagundi, Leonīds Novickis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Possibilities about the Design Lean Canvas Model and Its Adaptation in the Agile Testing
(2017)
Padmaraj Nidagundi, Leonīds Novickis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Towards Utilization of a Lean Canvas in the Testing Extra-Functional Properties
(2017)
Padmaraj Nidagundi, Leonīds Novickis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Towards Utilization of a Lean Canvas in the Biometric Software Testing
(2017)
Padmaraj Nidagundi, Leonīds Novickis
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Intelligent Heating System Temperature Control Method Using Fuzzy Logic
(2017)
Leonīds Novickis, Aleksejs Jurenoks
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
A Review of Information Technology Transfer Process, Its Topicality, and Related Models
(2017)
Viktorija Stepanova, Leonīds Novickis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Various Aspects of Intelligent Collaborative Educational Systems
(2017)
Sabina Kataļņikova, Leonīds Novickis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Modelling the Performance of Adaptive Multi-Boiler Heating System
(2017)
Leonīds Novickis, Aleksejs Jurenoks
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Online Fault Detection Methodology of Question Moodle Database Using Scan Statistics Method
(2017)
Aleksejs Jurenoks, Svetlana Jurenoka, Leonīds Novickis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 19 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 19.
Atbalsts ES 7. ietvara IST programmas STREP projekta "Simulation Highway" sagatavošanai
Informācijas tehnoloģijas
Jurijs Merkurjevs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma palielināšanas metožu izstrāde intelektuālās un adaptīvās vadības sistēmās
Citi
Marina Uhanova
BONITA - Baltijas organizacija un inovaciju parnesumu asociaciju tikls
Uzņēmējdarbības veicināšana
Leonīds Novickis
eLOGMAR-M, Tīmekļa tehnoloģijas un mobilie risinājumi sadarbībai e-vidē jūras transportā un loģistikā
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
IKT pārneses koncepcija Eiropas pētīšanas rezultātu adaptācijai un izplatīšanai Vidusāzijas valstīs
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās
Informācijas tehnoloģijas
Jurijs Merkurjevs
Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
IST4Balt, IT risinājumu izplatīšana Baltijas valstīs
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām
Citi
Jānis Grundspeņķis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-eINTERASIA.1)
Leonīds Novickis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-L8289)
Leonīds Novickis
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-RSFF.PIK)
Leonīds Novickis
RTU akadēmiskās studiju programmas "Datorsistēmas" kursu pilnveidošana
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas "Datorsistēmas" datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas
Informācijas tehnoloģijas
Vita Šakele
Virtuālas realitātes un digitālas inženierijas risinājumu virzišana Baltijas valstīs
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis