Blīvuma noteikšana bezporainiem materiāliem
Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri

Tehnoloģijas apraksts

Tiek piedāvāts veikt dažādu bezporainu materiālu blīvuma noteikšanu, izmantojot Arhimēda principu, tostarp saskaņā ar LVS EN ISO 1183-1Pielietojums

Neporainu materiālu blīvuma noteikšana ir nepieciešama radot jaunus materiālus, kā arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitati un ticamībuAtslēgas vārdi

Bezporaini materiāli, blīvums

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv