Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Blīvuma noteikšana bezporainiem materiāliem

Nosaukums Blīvuma noteikšana bezporainiem materiāliem
Anotācija

Tiek piedāvāta blīvuma noteikšana bezporainiem materiāliem, izmantojot Arhimēda principu, tostarp saskaņā ar LVS EN ISO 1183-1.

Atslēgas vārdi Bezporaini materiāli, blīvums
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Ivans Bočkovs
Remo Merijs-Meri
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt dažādu bezporainu materiālu blīvuma noteikšanu, izmantojot Arhimēda principu, tostarp saskaņā ar LVS EN ISO 1183-1

Iespējamais pielietojums Neporainu materiālu blīvuma noteikšana ir nepieciešama radot jaunus materiālus, kā arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitati un ticamību

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojuma līgumi
ID 166
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736