Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Aploces stingums

Nosaukums Aploces stingums
Anotācija

Tiek piedāvāta termoplastu cauruļu aploces stinguma noteikšana saskaņā ar universālās materiālu mārbaužu iekārtas darba metodiku, kā arī atbilstoši starptautisko standartu prasībām, tostarp LVS EN ISO 9969

Atslēgas vārdi Termoplastu caurules, aploces stingums
Autori Jānis Zicāns
Ivans Bočkovs
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt termoplastu cauruļu aploces stinguma noteikšanu atbilstoši LVS EN 9969 prasībām, izmantojot universālo materiālu pārbaužu iekārtu ar slodzes šūnas kapacitāti līdz 20 kN

Iespējamais pielietojums Termoplastu cauruļu aploces stinguma noteikšana ir nepieciešama nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojuma līgumi
ID 167
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736