Aploces stingums
Jānis Zicāns, Ivans Bočkovs, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri

Tehnoloģijas apraksts

Tiek piedāvāts veikt termoplastu cauruļu aploces stinguma noteikšanu atbilstoši LVS EN 9969 prasībām, izmantojot universālo materiālu pārbaužu iekārtu ar slodzes šūnas kapacitāti līdz 20 kN.Pielietojums

Termoplastu cauruļu aploces stinguma noteikšana ir nepieciešama nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.Atslēgas vārdi

Termoplastu caurules, aploces stingums

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv