Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Oksidācijas indukcijas laika noteikšana polimēru materiāliem

Nosaukums Oksidācijas indukcijas laika noteikšana polimēru materiāliem
Anotācija
  • Tiek piedāvāta oksidācijas indukcijas laika noteikšana polimēru materiāliem saskaņā ar diferenciālā skenēšanas kalorimetra darba metodiku un starptautisko standartu prasībām:
  • LVS EN 728, Plastmasas un cauruļvadu sistēmas - Cauruļvadi un veidgabali no poliolefīna - Oksidācijas indukcijas laika noteikšana;
  • LVS EN ISO 11357-6, Plastmasas. Diferenciālā skenēšanas kalorimetrija (DSC). 6. daļa: Oksidācijas indukcijas laika (izotermiskais OIT) un oksidācijas indukcijas temperatūras (dinamiskais OIT) noteikšana.
Atslēgas vārdi Oksidācijas indukcijas laiks, polimēru materiāli, kvalitātes kontrole.
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Ivans Bočkovs
Ruta Saldābola
Arita Mičule
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt polimēru materiālu oksidācijas indukcijas laika noteikšanu pie sekojošiem apstākļiem: maksimālā testēšanas temperatūra - 450oC; temperatūras precizitāte - +/-0,2oC. 

1. att. Diferenciālā skenējošā kalorimetra Mettler Toledo DSC 1/200W šūna.

Iespējamais pielietojums Metode paredzēta jaunu polimēru kompozīciju veiktspējas izvērtēšanai, kā arī ražošanā esošo polimēru materiālu un to izstrādājumu, tostarp, plastmasas cauruļvadu sistēmu, kvalitātes kontrolei. Metode piemērota gan pirmreizējo, gan otrreizējo polimēru materiālu un to kompozīciju analīzei.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiska standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojuma līgumi.
ID 55
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736