Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu blīvums
Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri

Tehnoloģijas apraksts

 Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu materiālu šķietamā blīvuma noteikšana atbilstoši LVS EN 253 prasībām.Pielietojums

Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu materiāliPriekšrocības

 Testēšanu veic pēc ISO/IEC EN 17025 akreditēta laboratorija.Atslēgas vārdi

Putu izolācijas materiāli, škietamais blīvums

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv