Fotoaktīva ierīce gāzveida alkoholu selektīvai detektēšanai
Andris Šutka, Kaspars Mālnieks, Raivis Eglītis

Izgudrojums attiecas uz detektēšanas sensoru nozari, konkrētāk uz gāzveida alkohola detektēšanas aprīkojumu. Piedāvātais izgudrojums ir fotoaktīva ierīce, kas sastāv no oksīdu nanodaļiņu un virsmas fotoaktīvo vielu slāņa uz vadošiem elektrodiem un integrēta gaismas avota. Fotoaktīvais oksīda nanodaļiņu un virsmas aktīvo vielu slānis sensora ierīcē, reaģējot uz gāzveida vidi, maina elektrisko pretestību. Ierīce, kas aprakstītas šajā kopsavilkumā, ir paredzēta alkohola detektēšanai istabas temperatūrā.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv