Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Pulverveida fotokatalizatori un iekārtas to izmantošanai ūdens tilpņu attīrīšanā

Nosaukums Pulverveida fotokatalizatori un iekārtas to izmantošanai ūdens tilpņu attīrīšanā
Anotācija

Vides kvalitātes nodrošināšanā nozīmīga loma ir solārajām tehnoloģijām. Piesārņotu ūdens tilpņu attīrīšana, izmantojot pusvadītāju fotokatalizatorus, ir viena no perspektīvākajām nulles enerģijas metodēm. Izstrādātie pulverveida fotokatalizatori saules gaismā būtiski aktivizē ķīmiskos procesus un noārda piesārņojumu veidojošās organiskās vielas un baktērijas, veidojot nekaitīgus savienojumu. Rezultātā tiek uzlabota ūdens kvalitāte un saglabāta apkārtējās vides ilgtspēja.

Atslēgas vārdi Fotokatalīze, solārā tehnoloģija, ūdens tilpnes, kvalitāte, mājsaimniecības
Autori Andris Šutka
Tālis Juhna
Struktūrvienība (14100) Silikātu materiālu institūts
(24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Produktā ietilpst pulverveida fotokatalizarori un attīrīšanas tehnoloģija (sūkņu un cauruļvadu sistēma). Pētījumu gaitā iegūtas nanomēroga oksīdu heterostruktūras ar augstu fotokatalītisko aktivitāti redzamajā gaismā. Pulverveida fotokatalizatori raksturojas ar augstu redzamās gaismas absorbciju un darbojas kā aktīva komponente piesārņotajā ūdenī, sadalot videi kaitīgos ķīmiskos un bioloģiskos savienojumus.

1. att. Shematisks fotokatalīzes procesa attēlojums.

Iegūti arī magnētiskie fotokatalizatori, kas aktīvi redzamajā gaismā un atdalāmi no reakcijas vides ar magnetiskā lauka palīdzību. Izstrādātas caurplūdes attīrīšanas metodes apkārtējo ūdens tilpņu attīrīšanai vai mājsaimniecības ūdeņu attīrīšanai.

Iespējamais pielietojums Tā kā process ir relatīvi ātrs, produktu ieteicams izmantot negaidītu piesārņojumu likvidēšanai. Produkts izmantojams ķīmiski vai bioloģiski piesārņotu apkārtējo ūdenstilpņu attīrīšanai, kā arī atsevišķu mājsaimniecību piesārņotu ūdeņu attīrīšanai.
Priekšrocības

Piedāvātajā tehnoloģijā attīrīšanas process raksturojas ar augstu gaismas absorbciju. Līdz šim piedāvātie fotokatalizatori, kas raksturojas ar augstu aktivitāti, ir spējīgi absorbēt gaismu tikai ultra violetā (UV) diapazonā. Tāpēc to izmantošanai nepieciešama papildus enerģija UV gaismas avota darbināšanai. Piedāvātais tehnoloģiskais process noris saules gaismā, neizmantojot papildus enerģētiskos un/vai ķīmiskos resursus. Procesa gaitā praktiski tiek oksidēti visa veida organiskie piesārņojumi un arī liela daļa neorganisko piesārņojumu. Process ir relatīvi ātrs, salīdzinot ar tradicionalajām attīrīšanas metodēm. Ar piedāvāto metodi var likvidēt pat nelielu piesārņojošo vielu koncentrāciju, kas ar citām metodēm ir neizdevīgi. Izstrādātie fotokatalizatori caurplūdes ūdens attīrīšanas procesā izmantojami ilglaicīgi. Izstrādātie pulverveida fotokatalizatori un izmantošanas tehnoloģija ir videi draudzīga.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids • Kopīga spin-off uzņēmuma izveide fotokatalizatoru ražošanai un jaunu produktu attīstībai. • Licences līgums. • Līgums par konsultācijām materiāla ražošanas ieviešanas procesā.
Publikācijas
ID 16
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403