Triboelektriskais efekts polimēru sistēmās: virsmas lādiņa veidošanās un enerģijas savākšana
2022
Linards Lapčinskis

Aizstāvēšana
19.05.2022. 15:00, P. Valdena 3/7 - 272

Zinātniskais vadītājs
Andris Šutka, Māris Knite

Recenzenti
Remo Merijs-Meri, Raimonds Meija, Amir Fahmi

Promocijas darbs veidots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver septiņus zinātniskos oriģinālrakstus. Veikto pētījumu rezultātā ir radīts būtisks ieguldījums polimēru materiālu triboelektrifikācijas mehānismu skaidrošanā, parādot dažādu parametru ietekmi: cietība, elastības modulis, virsmas raupjums, makromolekulārā sakārtotība un šķērssaistīšanās pakāpe. Ieskicēta jauna pieeja augstas veiktspējas triboelektrisko ģeneratoru (TEĢ) ierīču konstruēšanai, izmantojot segnetoelektriskā/pjezoelektriskā efekta sinerģiju ar triboelektrisko efektu.


Atslēgas vārdi
Triboelektriskais efekts, polimēri, statiskais lādiņš, enerģijas savākšana
DOI
10.7250/9789934227615

Lapčinskis, Linards. Triboelektriskais efekts polimēru sistēmās: virsmas lādiņa veidošanās un enerģijas savākšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 149 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196