Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Gundars Mežinskis
Struktūrvienība (14113) Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Gundars.Mezinskis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6030-4247

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Dmitrijs Saharovs, Andris Ozols, Valdis Kokars, Valdis Kampars, Gundars Mežinskis, Ansis Maļeckis, Artūrs Plūdons, M. Rutkis
1st Baltic Conference on Silicate Materials and the Main Scientific Directions of the Institute of Silicate Materials = I. Baltijas valstu Silikātu materiālu konference un Silikātu materiālu institūta galvenie zinātniskie virzieni Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Gundars Mežinskis
A Calorimetric Method for Determination of Heat Capacity of Ceramics for Concentrated Solar Thermal Systems Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Jānis Kalnačs, Valdis Grehovs, Gundars Mežinskis, Laimonis Bīdermanis
A Comparative Study of Ni0.7Zn0.3Fe2O4 Obtained by Sol-Gel Auto-Combustion and Flash Combustion Methods Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Andris Šutka, Santa Lagzdiņa, Gundars Mežinskis, Artūrs Plūdons, Inta Vītiņa, Laimons Timma
A Route towards More Sensitive ZnFe2O4 Gas Sensors Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Andris Šutka, Gundars Mežinskis, Andrejs Lūsis
An Alternative Method to Modify the Sensitivity of P-Type NiFe2O4 Gas Sensor Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Andris Šutka, Marian Stingaciu, Gundars Mežinskis, Andrejs Lūsis
Antireflective and Photocatalytic Sol-Gel Coating on Enamel Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Kaspars Mālnieks, Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Laimons-Paulis Bīdermanis
Ar polimēra dispersiju modificēta betona ieguve un īpašības Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Genādijs Šahmenko, Artūrs Plūdons, Gundars Mežinskis
Attenuation Spectrum of Self-assembled System: Semiconductor and Virus Like Nanoparticles Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Jurijs Dehtjars, Anna Kačanovska, Gundars Mežinskis, Pauls Pumpēns, Regīna Renhofa
Augstas Fe3+ jonu koncentrācijas Fe2O3-TiO2 sola-gela plāno pārklājumu struktūra un hidrofobitāte Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Anzelms Zukuls, Gundars Mežinskis
Atrasti 161 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Graded band gap pn homojunction formation method in silicon Artūrs Medvids, Pāvels Onufrijevs, Edvīns Daukšta, Gundars Mežinskis
Masa kristāliskas emaljas pārklājumam uz tērauda Laimonis Bīdermanis, Jānis Liepiņš, Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Andris Cimmers, Lauma Lindiņa, Kaspars Mālnieks
Betona īpašību uzlabošana, tajā disperģējot mikropildvielas Aleksandrs Korjakins, Genādijs Šahmenko, Diāna Bajāre, Gundars Mežinskis, Patricija Kara, Inna Juhņeviča
Masa stikla-kristāliskas emaljas pārklājumam uz tērauda Jānis Liepiņš, Laimonis Bīdermanis, Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Andris Cimmers, Lauma Lindiņa
Jauni špineļa tipa ferītu gāzes sensoru materiāli Gundars Mežinskis, Andris Šutka
Masa emalju tipa pārklājumam uz tērauda Laimons-Paulis Bīdermanis, Jānis Liepiņš, Gundars Mežinskis, Andris Cimmers, Ilona Pavlovska
Špineļa tipa ferītu gāzes sensoru jutības paaugstināšanas paņēmiens Andris Šutka, Gundars Mežinskis
Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Laimons-Paulis Bīdermanis, Andris Cimmers
Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens Artūrs Medvids, Gundars Mežinskis, Pāvels Onufrijevs, Mārtiņš Zeidaks
Mass of silicate enamel coating on steel Gundars Mežinskis, Laimonis Bīdermanis, Ilona Pavlovska, Andris Cimmers, Jānis Liepiņš, Kaspars Mālnieks, Jevgēņijs Gabrusenoks
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Cietu ķermeņu poru struktūras analīze Ruta Švinka, Gundars Mežinskis
Fāžu sastāva noteikšanai neorganiskiem un organiskiem kristāliskiem materiāliem ar Rigaku Ultima+ Ilona Pavlovska, Gundars Mežinskis
Mazatstarojošs emaljas-sola-gela pārklājums leģētam tēraudam Gundars Mežinskis, Laimons-Paulis Bīdermanis, Ilona Pavlovska, Andris Cimmers, Jānis Liepiņš, Kaspars Mālnieks, Jevgēnijs Gabrusenoks
Atrasti 3 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Fāžu pārejas SnxSy plānajās kārtiņās un to īpašības 2017 Līga Grase
Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei 2016 Kaspars Mālnieks
Ar sola-gēla metodi sintezētu nanostrukturētu niķeļa-cinka ferītu fizikālās īpašības 2012 Andris Šutka
Atrasti 3 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
"Būvizstrādājumu Inovāciju un testēšanas centra izveide"" Būvniecība un arhitektūra 14113 Gundars Mežinskis
Alumīnija saturošu atlikumu utilizācija keramikas materiālos Citi, IZM-RTU 14113 Gundars Mežinskis
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem. Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Ar retzemju oksīdiem un fluora savienojumiem modificētu SiO2 nanomateriālu sola-gēla sintēze, to struktūras un luminescento īpašību izpēte Materiālu tehnoloģija 14100 Inna Juhņeviča
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI Būvniecība un arhitektūra 20515 Aleksandrs Korjakins
Augstas stiprības tilpumu nemainoša betona sastāva optimizācija Materiālu tehnoloģija 14100 Linda Krāģe
Bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta- cirkonija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus Materiālu tehnoloģija 14100 Gaida Maruta Sedmale
BIONSANOCOMPOSIT, Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika - jauns implantu materiāls Materiālu tehnoloģija 14113 Gundars Mežinskis
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija 14100 Gundars Mežinskis
Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām Materiālu tehnoloģija 14113 Linda Krāģe
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām Citi 14100 Gundars Mežinskis
MULTIASSESSNAS Būvniecība un arhitektūra 14113 Gundars Mežinskis
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14113 Gundars Mežinskis
Nogulumu ietekme uz mikroorganismu augšanu dzeramā ūdens apgādes sistēmā Būvniecība un arhitektūra 20314 Jānis Rubulis
Nr. E!3033 „Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika – jauns implantu materiāls” Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14113 Gundars Mežinskis
Polimēru un SiO2 struktūrās ievadīto nanodaļiņu mijiedarbība ar kompozīto materiālu matricu Materiālu tehnoloģija 14100 Gundars Mežinskis
Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija 14113 Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4) Citi 14100 Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4.1) 14100 Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI) 14100 Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-Y7010.14100) 14100 Gundars Mežinskis
Tehnoloģija berzes pārklājumi ar keramiku Citi, IZM-RTU 14113 Gundars Mežinskis