Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Gundars Mežinskis

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Gundars.Mezinskis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-6030-4247
Publikācijas
Atrasti 163 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Investigation of Structure and Composition of Clay in Lakes of Latgale for Practical Use
(2019)
Rasma Tretjakova, Gotfrīds Noviks, Gundars Mežinskis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Photocatalytically Active Cotton Fabrics Produced with Anatase Synthesized Using a Low-Temperature Sol-Gel Process
(2018)
Raivis Eglītis, Gundars Mežinskis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Characterization of Fe2O3-TiO2 Thin Films Prepared from Sonicated and Unsonicated Sols
(2018)
Gundars Mežinskis, Darja Larionova, Līga Orlova
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Patenti
Atrasti 10 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 28 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 28.
"Būvizstrādājumu Inovāciju un testēšanas centra izveide""
Būvniecība un arhitektūra
Gundars Mežinskis
Alumīnija saturošu atlikumu utilizācija keramikas materiālos
Citi, IZM-RTU
Gundars Mežinskis
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Ar retzemju oksīdiem un fluora savienojumiem modificētu SiO2 nanomateriālu sola-gēla sintēze, to struktūras un luminescento īpašību izpēte
Materiālu tehnoloģija
Inna Juhņeviča
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Augstas stiprības tilpumu nemainoša betona sastāva optimizācija
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta- cirkonija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
BIONSANOCOMPOSIT, Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika - jauns implantu materiāls
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Daudzfunkcionālu titāna un tā sakausējumu virsmu veidošana ar impulsa lāzeru
Citi
Gundars Mežinskis
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai
Mašīnbūve
Jānis Rudzītis
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām
Citi
Gundars Mežinskis
MULTIASSESSNAS
Būvniecība un arhitektūra
Gundars Mežinskis
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Nogulumu ietekme uz mikroorganismu augšanu dzeramā ūdens apgādes sistēmā
Būvniecība un arhitektūra
Jānis Rubulis
Nr. E!3033 „Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika – jauns implantu materiāls”
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Polimēru un SiO2 struktūrās ievadīto nanodaļiņu mijiedarbība ar kompozīto materiālu matricu
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4.1)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-Y7010.14100)
Gundars Mežinskis
Tehnoloģija berzes pārklājumi ar keramiku
Citi, IZM-RTU
Gundars Mežinskis