Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Fāžu sastāva noteikšanai neorganiskiem un organiskiem kristāliskiem materiāliem ar Rigaku Ultima+

Nosaukums Fāžu sastāva noteikšanai neorganiskiem un organiskiem kristāliskiem materiāliem ar Rigaku Ultima+
Anotācija

Rentgenstaru pulvera difrakcija ir ātra, nesagraujoša analītiskā metode, ko galvenokārt izmanto kristāliska materiāla identificēšanai. Nezināma cietvielu noteikšana ir izšķiroša pētījumos ģeoloģijā, vides zinātnē, materiālzinātnē, inženierzinātnēs un bioloģijā. Jade 9.3 programma, kas ir saistīta ar jaunākajām ICDD-PDF-4 + un PD-4 Organics datu bāzēm un Sleve + programmatūru, nodrošina visefektīvāko datu analīzes un prezentācijas risinājumu, tostarp fāžu auto meklēšanas funkciju. Atskaites galvenās sadaļas ir: ievads, paraugu sagatavošana, eksperimentālie rezultāti, diskusijas, secinājumi, atsauces un pielikums.

Atslēgas vārdi rentgenfāžu analīze, Rigaku Ultima+, kvalitatīvā analīze, kristālisko fāžu noteikšana
Autori Ilona Pavlovska
Gundars Mežinskis
Struktūrvienība (14100) Silikātu materiālu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Gan zinātnē, gan ražošanā, XRD metode ir obligāta materiālu raksturošanai un kvalitātes kontrolei. Difraktometru ir piemērots plaša spektra lietojumam: fāzes identifikācija; kvantitatīvā fāžu analīze; Rietveld analīze; detalizētas informācijas iegūšana par kristālisko režģu parametriem; kristalizācijas pakāpes un kristalītu izmēra noteikšana.

Specifikācija: augstsprieguma ģeneratora modelis A-41L-Cu, tips SA-HFM3, Nr.DD227603; ražošanas gads - 2006; maksimālais spriegums 60 kV; maksimālā jauda 3 kW; licence darbam ar jonizējošā starojuma avotiem Nr. RD13 JL 231 (darba periods 6.09.2013.-5.09.2023.).

1. att. Rentgenstaru difraktometrs Rigaku Ultima+.

Pieejami piederumi dažādiem paraugiem - standarta paraugu turētājs pulveriem un šķidrumiem; paraugu turētājs plānām šķiedrām un plēvēm; augstas temperatūras kamera. Augstas temperatūras kameras paraugs tiek pārbaudīts paaugstinātā temperatūrā, kamēr temperatūra ir paaugstināta, pazemināta vai nemainīga. Programmējamais temperatūras regulators nodrošina precīzu un vienkāršu temperatūras kontroli un mērīšanu.

Pēc Starptautiskā diferencēto datu centra (ICDD) tiek izmantotas datu bāzes un programmatūras: PDF-4 +, Sleve + un PD-4 / Organics. PDF-4 + satur vispusīgu neorganisko materiālu difrakcijas datu kopas datu bāzi (254873 - datu kopas digitālā formā, 165923 - datu kopas ar I / IC difrakcijas pīķa attiecībām, 98291 - datu kopas ar atomu parametriem). Sleve + nodrošina ātru meklēšanu un identifikāciju, izmantojot automatizētas meklēšanas sistēmas Henevolta, Finka un Long-8. PD-4 / Organics datu bāze ir domāta ātrai materiālu identifikācijai, kas sastāv no 286464 datu kopām. Tā ir lielākā organisko un organometallisko savienojumu rentgena pulvera difrakcijas datu bāze.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi visām nozarēm, kas saistītas ar neorganisko/organisko kristālisko materiālu identifikāciju, pielietojumu un/vai sintēzi.
Priekšrocības

Piedāvātā paraugu rentgendifrakcijas analīze tiek veikta atbilstoši, visaugstākajiem zinātniskās kvalitātes līmeņiem, izmantojot modernu zinātnisko aparatūru atbilstoši dotajam tehnoloģiskajam aprakstam. Rentgendifrakcijas analīzi veic augsti kvalificēti zinātnieki.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par rentgenfāžu kvalitatīvo analīzi lietojot Rigaku Ultima+. • Līgumdarbi par zinātnisko izpēti. • Zinātniskās sadarbības līgumi.
ID 105
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736