Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Morphologic

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Morphologic, Photocatalytic and Antibacterial Properties of ZnO-TiO2 Sol-Gel System
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Anzelms Zukuls
Gundars Mežinskis
Aigars Reinis
Ingus Skadiņš
Juta Kroica
Ieva Stafecka
Ramona Durena
Atslēgas vārdi Antibacterial, Photocatalytic, Sol-Gel, Thin Coating, ZnO-TiO2
Anotācija Prepared and heat-treated sol-gel ZnO-TiO2 coatings onto microscope glass slides were characterised by atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), as well as absorption spectra of light has been obtained. Thermally treated xerogels were characterised by X-ray diffraction (XRD). As well as their photocatalytic activity using methyl orange (MO) and observing the colour changes over the time in visible light (VIS) and ultra violet (UV) light has been determined. The influence of ZnO concentration on morphology, photocatalytic activity and antibacterial properties of coatings was analysed. The growth of S. epidermidis on the surface of the samples was inhibited due to photocatalytic properties of coatings.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.762.278
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.762.278 
Atsauce Zukuls, A., Mežinskis, G., Reinis, A., Skadiņš, I., Kroica, J., Stafecka, I., Durena, R. Morphologic, Photocatalytic and Antibacterial Properties of ZnO-TiO2 Sol-Gel System. Key Engineering Materials, 2018, Vol.762, 278.-282.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.762.278
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 27299