Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Laimonis Bīdermanis

Publikācijas
Atrasti 3 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 3.
Porous Building Ceramic without Combustible Additives
(2007)
Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Laimonis Bīdermanis, Andris Butlers, Stefans Krebs
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu