Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens
Artūrs Medvids, Gundars Mežinskis, Pāvels Onufrijevs, Mārtiņš Zeidaks

Izgudrojums attiecas uz tehnisko fiziku un var tikt izmantots metālu virsmas apstrādē, lai iegūtu mikrometru līmenī strukturētu virsmu, kurai ir raksturīga virsmas saslapināšanas anizotropija. Izgudrojuma mērķis ir izstrādāt paņēmienu tērauda virsmu apstarošanai ar lāzera starojuma impulsiem, kas nodrošinātu anizotropiski hidrofobas virsmas veidošanu. Hidrofobicitātes anizotropija ir atkarīga no virsmas tekstūras virziena, kura tiek veidota ar lāzera starojumu. Piedāvātais anizotropiskas hidrofobitātes veidošanas paņēmiens nodrošina hidrofobas tērauda virsmas veidošanu ar vidējo virsmas raupjumu Ra < 20 nm, virsmu apstarojot ar lāzera starojuma impulsiem. Lai uz tērauda virsmas izveidotu anizotropi hidrofobu tērauda virsmu, lāzera starojuma intensitātei jābūt robežās no 142,1 līdz 284,3 MW/cm2 un impulsu ilgumam jābūt robežās no 1 līdz 10 ns. Zīm.1 ir parādīta paņēmiena realizācijas blokshēma, kurā 1 ir Nd:/YAG lāzers, 2 ir lēca, 3 ir paraugs un 4 ir divkoordinātu manipulators, bet zīm.2 ir parādīta tērauda virsma pēc apstarošanas ar lāzeru.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv