Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Linda Krāģe

Zinātniskais grāds:

Doktors

Publikācijas
Atrasti 66 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Use of Industrial Waste and Raw Materials in Iron Sorption
(2017)
Edmunds Lodiņš, Inga Pudže, Ineta Rozenštrauha, Linda Krāģe
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Chemical and Physical Processes in the Synthesis of Romancement from Clay and Dolomite
(2017)
Inta Kiriloviča, Linda Krāģe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Roman Cement Type Binder for Restoration Purposes
(2014)
Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Linda Krāģe, Silvija Igaune-Blumberga
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
The Suitability of Chemically and Thermally Activated Quaternary Clays of Latvia as Raw Material for Geopolymer Binders
(2013)
Ingunda Šperberga, Andris Cimmers, Māris Rundāns, Dainida Ulme, Linda Krāģe, Inese Sidraba
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 11 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 11.
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Augstas stiprības tilpumu nemainoša betona sastāva optimizācija
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Bezatkritumu tehnoloģiskā procesa vadlīniju izstrāde alumīnija metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem.
Materiālu tehnoloģija
Diāna Bajāre
BIOBRUSH
Būvniecība un arhitektūra
Linda Krāģe
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
HLORĪDU MAISĪJUMU IEDARBĪBAS MEHĀNISMA IZPĒTE UN AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE BETONAM
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
KAĻĶU JAVU SASTĀVA UN ĪPAŠĪBU MODELĒŠANA VĒSTURISKO CELTŅU KONSTRUKCIJU ATSĀĻOŠANAI
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna