Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Janīna Sētiņa

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Janina.Setina(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-0561-5007
Publikācijas
Atrasti 58 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Minerālo saistvielu pētījumi Silikātu materiālu institūtā
(2018)
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Jānis Baroniņš, Liene Gulbe
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Minerālo izejvielu pielietošanas un stikla šķiedras defektu izpēte
(2018)
Janīna Sētiņa, Gundars Mežinskis, Vasīlijs Akišins, Laila Pētersone, Inna Juhņeviča, Līga Orlova
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Latvijas atradņu smiltis kā pucolāna piedeva betonam
(2017)
Janīna Sētiņa, Liene Gulbe, Līga Paušus
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Latvijas kvarca smilšu raksturojums stikla ražošanai
(2017)
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Gaida Maruta Sedmale, Liene Rika
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
The Influence of Cement on Properties of Lime Mortars
(2017)
Liene Gulbe, Inta Vītiņa, Janīna Sētiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
The Use of Shale Ash in Dry Mix Construction Materials
(2017)
Liene Gulbe, Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 16.
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Augstas stiprības tilpumu nemainoša betona sastāva optimizācija
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta- cirkonija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
HLORĪDU MAISĪJUMU IEDARBĪBAS MEHĀNISMA IZPĒTE UN AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE BETONAM
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
KAĻĶU JAVU SASTĀVA UN ĪPAŠĪBU MODELĒŠANA VĒSTURISKO CELTŅU KONSTRUKCIJU ATSĀĻOŠANAI
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu testēšanas laboratorija (34-04059-L8066)
Janīna Sētiņa
Vēsturisko un industriālo celtņu dabīgo un mākslīgo akmens materiālu korozijas testēšanas metodikas un aizsardzības sistēmas izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Janīna Sētiņa
Vidēji draudzīgu piedevu izmantošana stikla kausējumu stiprināšanai un kausēšanas procesa intensifikācijai
Citi, IZM-RTU
Janīna Sētiņa