Minerālo saistvielu pētījumi Silikātu materiālu institūtā
2018
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Jānis Baroniņš, Liene Gulbe

Parādīti pēdējās desmitgades pētījumi minerālo saistvielu jomā. Pētīta dažādu aktīvo ķīmisko piedevu ietekme uz betona struktūru, mehāniskajām un fizikālajām īpašībām. Novērtēta iegūto betonu korozijas izturība pret sulfātu sāļu šķīdumiem. Pētīta dažādu rūpniecisko blakus produktu – pelnu – kā pucolānu piedevas ietekme uz betona īpašībām.


Atslēgas vārdi
binders, concrete, pozzolanic additives, ash, concrete corrosion.
DOI
10.7250/msac-2018-0006

Sētiņa, J., Juhņeviča, I., Baroniņš, J., Gulbe, L. Minerālo saistvielu pētījumi Silikātu materiālu institūtā. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, 134.-159.lpp. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac-2018-0006

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196