Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Inta Vītiņa

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Inta.Vitina(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 41 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Structural Investigation of Carbonation and Hydration Process of Hydraulic Dolomitic Binder
(2021)
Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Līga Orlova
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Vēsturisko mūrjavu ilgmūžības nodrošināšana Latvijas senatnes būvēs
(2018)
Inta Kiriloviča, Margarita Karpe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Mūrējumu korozija apkārtējās vides ietekmē
(2018)
Margarita Karpe, Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Laimons Timma
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Hydration of Cement Minerals in a Hydraulic Dolomitic Binder
(2018)
Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Lauma Lindiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Chemical and Physical Processes in the Synthesis of Romancement from Clay and Dolomite
(2017)
Inta Kiriloviča, Linda Krāģe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
The Influence of Cement on Properties of Lime Mortars
(2017)
Liene Gulbe, Inta Vītiņa, Janīna Sētiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Influence of Firing Temperature on the Chemical Properties of Hydraulic Dolomitic Binder
(2016)
Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga, Lauma Lindiņa
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Projekti
Atrasti 9 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 9.
Armētu elastomeru (gumijas) izstrādājumu komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu struktūru sintēze
Materiālu tehnoloģija
Jānis Vība
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8100)
Materiālu tehnoloģija
Gaida Maruta Sedmale
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu testēšanas laboratorija (34-04059-L8066)
Janīna Sētiņa