Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Burning Temperature to Chemical Properties of Hydraulic Dolomitic Binder

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Burning Temperature to Chemical Properties of Hydraulic Dolomitic Binder
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Inta Kiriloviča
Inta Vītiņa
Silvija Igaune-Blumberga
Lauma Lindiņa
Atslēgas vārdi Dolomīts, māli, zemtemperatīras hidrauliskā saistviela
Anotācija Pētījuma rezultātā konstatēts, ka no dolomīta miltiem un māla iespējams iegūt hidraulisku javu saistvielu, kas ķīmiski un mineraloģiski savietojama ar vēsturisko dolomīta romāncementu.
Atsauce Kiriloviča, I., Vītiņa, I., Igaune-Blumberga, S., Lindiņa, L. Influence of Burning Temperature to Chemical Properties of Hydraulic Dolomitic Binder. No: 7th Baltic Conference on Silicate Materials BaltSilica 2016: Book of Abstracts, Lietuva, Kaunas, 25.-27. maijs, 2016. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016, 24.-24.lpp.
Pilnais teksts
ID 25500