Latvijas kvarca smilšu raksturojums stikla ražošanai
Starptautiskais simpozijs “Smilts un stikls”: zinātnisko rakstu krājums 2017
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Gaida Maruta Sedmale, Liene Rika

Darbā parādīti Latvijas kvarca smilšu Bāles, Skudras, Rudbāržu-Pīlādžu atradņu granulometriskā un ķīmiskā sastāva izpētes un analīzes rezultāti. Pētījums veikts, lai nodrošinātu un paplašinātu šo atradņu smilšu izmantošanu stiklveida materiālu ražošanai Latvijā. Ir dotas norādes par dažu tehnoloģisko risinājumu (flotācijas metode, sijāšana, malšana) ietekmi uz smilšu ķīmiskā un granulometriskā sastāva optimizēšanu.


Atslēgas vārdi
ķīmiskais, granulometriskais sastāvs, piemaisījumi

Sētiņa, J., Juhņeviča, I., Sedmale, G., Rika, L. Latvijas kvarca smilšu raksturojums stikla ražošanai. No: Starptautiskais simpozijs “Smilts un stikls”: zinātnisko rakstu krājums, Latvija, Rīga, 3.-4. marts, 2017. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017, 84.-89.lpp. ISBN 978-9934-556-20-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196