Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 01.06.2016 15:00, Rīgas Tehniskā universitāte, Paula Valdena 3/7, 272. kab.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Enamel Modification by Sol-Gel Coatings for the Development of Thermotechnical Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kaspars Mālnieks
Atslēgas vārdi Sol-gels, Emalja, TiO2-SiO2, Gaismas atstarošana, Fotokatalītiskā aktivitāte
Anotācija Promocijas darba nosaukums ir EMALJU MODIFIKĀCIJA AR SOLA-GELA PĀRKLĀJUMIEM SILTUMTEHNISKO MATERIĀLU IZSTRĀDEI. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, literatūras apskatu, metodiku, eksperimentālo daļu ( I. Sola-gela sastāvu apraksts, II Sola-gela raksturlielumi, III Kserogelu izpēte, IV Emalju sastāvu apraksts, V Emalju virsmas struktūras analīze, VI Emaljas ar sola-gela pārklājumiem, VII Termiskā izturība), secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu, aizstāvāmās tēzes, 149 attēlus, 18 tabulas, kopā 153 lappuses, 147 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā Docotoral tesis title is ENAMEL MODIFICATION BY SOL-GEL COATINGS FOR THE DEVELOPMENT OF THERMOTECHNICAL MATERIALS. The thesis has been written in Latvian, and includes introduction, literature review, methodology, experimental part (I Sol-gel composition description, II Sol-gel characteristics, III Xerogel study, IV Enamel composition description, V Enamel surface structure analysis, VI Enamel with sol-gel coatings, VII Thermal resistance), conclusions, references, thesis to be defend, 149 pictures, 18 tables, 153 pages, 147 references.
Atsauce Mālnieks, Kaspars. Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 153 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22204