Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam
Gundars Mežinskis, Ilona Pavlovska, Laimons-Paulis Bīdermanis, Andris Cimmers

Izgudrojums attiecas uz emaljēšanas nozari, konkrēti, uz masas sastāvu saules starojumu mazatstarojoša silikātemaljas pārklājuma iegūšanai uz leģēta hromniķeļa tērauda. Iegūtais pārklājums atstaro mazāk par 10 % saules starojuma ar viļņu garumu diapazonā 300–2500 nm. Mazatstarojošais pārklājums tiek iegūts, silikātemaljas masas sastāvā papildus ievadot Cr2O3, Fe2O3 un CuO šādās komponentu attiecībās (masas daļas uz 100 masas daļām frites): frite 100, malts SiO2 30–70, Cr2O3 30–40, Fe2O3 20–30 un CuO 30.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv