Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Cietu ķermeņu poru struktūras analīze

Nosaukums Cietu ķermeņu poru struktūras analīze
Anotācija

Dzīvsudraba porozimetra zemspiediena (2 stacijas) un augstspiediena sekcijās (viena stacija), izmantojot dzīvsudraba iespiešanu vaļējās porās, nosaka materiāla porainību (%), poru izmēru sadalījumu 0,006 līdz 1000 µm diapazonā, kopīgo un diferenciālo poru tilpumu, kopīgo un diferenciālo īpatnējās virsmas laukumu, turtuozitāti (poru formas koeficientu). Abas zemspiediena stacijas nevar darboties vienlaicīgi.

Atslēgas vārdi poraina keramika, filtri, membrānas, katalizatori, betons, ģipša izstrādājumi, keramiski implanti, elektrodi
Autori Ruta Švinka
Gundars Mežinskis
Struktūrvienība (14100) Silikātu materiālu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Ciets prizmatisks vai cilindrisks izžāvēta materiāla paraugs, kura izmēri nepārsniedz 0,5 cm (diametrs) un 2 cm (augstums) un kura masa ir 0,5 līdz 1,0 g, tiek ievietots parauga turētājā. Parauga turētājs tiek blīvi noslēgts un ievietots dzīvsudraba porozimetra zemspiediena stacijā. Stacija tiek hermētiski noslēgta un tālākais analīzes process notiek automātiski. Pēc iespējamā maksimālā spiediena sasniegšanas un tam sekojošās ekstrūzijas procesa, kad zemspiediena sekcija beidz darboties, turētājs kopā ar paraugu tiek ievietots augstspiediena sekcijā, kurā spiedienu nodrošina hidrauliskās eļļas sistēma.

1. att. Hg porozimetrs "Pore Master 33 Quantachrome Instruments"; (porām no 0,064-950 mkm).

PoreMaster datu apstrādes sistēmā tiek apvienotas zemspiediena un augstspiediena intrūzijas un ekstrūzijas līknes. Datu apstrādē pamatā izmanto intrūzijas līknes. Datorprogramma rezultātus dod gan grafiskā, gan skaitļu formā.

Iespējamais pielietojums Iegūtie rezultāti ir izmantojami porainu cietu materiālu poru struktūras analīzei, un, atkarībā no materiāla dabas un lietojuma, galvenie nepieciešamie lielumi var būt poru izmēri un to sadalījums (piem., implantiem, filtriem, celtniecības keramikai, betoniem, ģipša izstrādājumiem, siltuma izolācijas materiāliem), īpatnējais virsmas laukums (piem., katalizatoriem, membrānām, sorbentiem), poru tilpums, (piem., katalizatoriem, implantiem). Jebkuram cietam materiālam svarīgs lielums ir porainība.
Priekšrocības

Dzīvsudraba porozimetrija pagaidām vēl aizvien ir vienīgā cieta materiāla poru struktūras pētīšanas un analīzes metode, kas aptver arī citas svarīgas poraina materiāla īpašības. Materiāla analīze aizņem apmēram 1,5 stundas.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par materiālu testēšanas pakalpojumu sniegšanu. • Līgumdarbi par zinātnisko izpēti. • Zinātniskās sadarbības līgumi.
ID 106
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736