Slāņaini polimērmateriālu fleksoelektriķi
Andris Šutka, Kaspars Mālnieks, Linards Lapčinskis, Māris Knite

Izgudrojums attiecas uz enerģētikas nozari, sevišķi uz polimērmateriālu fleksoelektriķiem. Piedāvātais materiāls satur vismaz divus slāņus ar atšķirīgu porainību, raupjumu, kohēzijas enerģiju vai pildvielu veidu un saturu, turklāt katrs slānis, kontaktējoties viens pret otru, iegūst pretējas zīmes triboelektrisku lādiņu. Tādējādi daudzslāņainā materiāla tilpumā, notiekot slāņu savstarpējai berzei, veidojas dipola momenti un materiālam tiek piešķirtas fleksoelektriskas īpašības. Izgudrojumam ir vairākas priekšrocības – lai materiālā iegūtu dipola momentus, to nav nepieciešams pakļaut elektriskajam laukam, nav nepieciešams izmantot sarežģītus materiālus un metodes, un materiāla fleksoelektriskās īpašības ir noturīgas laikā.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv