Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Ramana spektrometrijas mērījumi

Nosaukums Ramana spektrometrijas mērījumi
Anotācija

Ramana spektrometrijas pamatā ir molekulārās vibrācijas, kas izraisa molekulas polarizējamības maiņu. Piedāvājam izveidot paraugu Ramana spektru mikro-līmenī. Ar Ramana spektru iespējams noteikt konkrētas saites savienojumā, kā arī iespējams identificēt konkrētas vielas, kurām ir izteikts un zināms Ramana spektrs. Šī ir nesagraujošā testēšanas metode.

Atslēgas vārdi Ramana spektrs, parauga sastāvs, Ramana spektrometrija
Autori Māris Knite
Astrīda Bērziņa
Pāvels Onufrijevs
Artis Linarts
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Piedāvājam Ramana spektra uzņemšanu ar sarkano (633 nm) un infrasarkano (785 nm) lāzeru. Ramana spektrometrija ir uz saišu svārstībām balstīta metode, kas mēra neelastīgo gaismas izkliedi no parauga. Šī metode papildina infrasarkano spektrometriju. Gaismas izsaukta dipola momenta izmaiņa ir infrasarkanās spektrometrijas pamatā, savukārt gaismas izsaukta polarizācijas maiņa ir Ramana signāla pamatā. Ar lāzeru apstarojot parauga virsmu neelastīgi atstarotā gaisma tiek detektorā apkopota un izveidots Ramana spektrs, ar kura palīdzību ir iespējams identificēt konkrētas saites un noteikt vielas, kuras ir Ramana efekts.

1. att. Renishaw Raman spektrometrijas iekārta.

Iespējamais pielietojums Ar Ramana spektru ir iespējams identificēt konkrētas saites savienojumā, kā arī identificēt konkrētas vielas, kurām ir izteikts un zināms Raman spektrs.
Priekšrocības

Ramana spektrometrija ir nesagraujošā testēšanas metode un ar to iespējams iegūt informāciju par parauga sastāvu, kā arī veikt mikro-Raman analīzi, kas nosaka Raman spektru parauga mikro rajonos.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 98
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736