Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Noteiktas koncentrācijas gaistošo organisko savienojumu tvaiku gāzu maisījuma sagatavošana

Nosaukums Noteiktas koncentrācijas gaistošo organisko savienojumu tvaiku gāzu maisījuma sagatavošana
Anotācija

Augstas kvalitātes gaistošo organisko savienojumu tvaiku gāzu maisījumu sagatavošana sensoru kalibrācijai, testēšanai vai ķīmiski piesārņotas vides simulēšanai. Iespējamie gaistošie organiskie savienojumi, kā piemēram, etanols, etilacetāts, toluols un benzols.

Atslēgas vārdi gaistoši organiskie savienojumi, gāzu sensoru kalibrēšana
Autori Māris Knite
Santa Stepiņa
Artis Linarts
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Piedāvājam noteiktas koncentrācijas gaistošo organisko savienojumu tvaiku un gāzu maisījuma sagatavošanu sensoru kalibrācijai, testēšanai vai ķīmiski piesārņotas vides simulēšanai. Iespējams nodrošināt gaistošo organisko savienojumu koncentrācijas no 1 līdz 750 ppm dažādiem organiskiem savienojumiem, kā piemēram, etanols, etilacetāts, toluols un benzols.

Iespējamais pielietojums Ķīmisko tvaiku sensoru pārbaude / kalibrācija noteiktas vides apstākļos, ķīmiski piesārņotas vides simulēšana.
Priekšrocības

Ātra un precīza metode gaistošo organisko savienojumu tvaiku gāzu maisījuma sagatavošanai plašā koncentrācijas apgabalā, tai skaitā zem aroda ekspozīcijas robežvērtības.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojumu līgumi, citi sadarbības veidi pēc abpusējas vienošanās.
ID 170
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736