Crack Prevention in Ceramic and Cement Based Materials
2022
Sandra Guzlēna

Aizstāvēšana
21.12.2022. 11:30, tiešsaistē: https://rtucloud1.zoom.us/j/91056890359?pwd=dGtIYlRiT1dyL0Y3MnM3YUZGYzZFdz09.

Zinātniskais vadītājs
Gita Šakale, Māris Knite

Recenzenti
Jānis Ločs, Marta Roig Flores, Līva Dzene

Promocijas darbs uzrakstīts kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kurā pētīta plaisu samazināšana keramikas (māla ķieģeļos) un cementa bāzes fasādes materiālos (ar stikla šķiedru armēts betons – GRC). Promocijas darba gaitā veikta karjera “Liepa” mālu analīze un novērtēta to ietekme uz plaisu veidošanos keramiskajos materiālos, meklēti risinājumi plaisu mazināšanai dažādos tehnoloģiskajos posmos. Veikta GRC izpēte, mainot izejmateriālus, lai uzlabotu lieces īpašības, kā arī novērtēta kristalizējošo piedevu efektivitāte GRC plaisu pašdziedēšanā.


Atslēgas vārdi
Cracks, ceramic, GRC
DOI
10.7250/9789934228315

Guzlēna, Sandra. Crack Prevention in Ceramic and Cement Based Materials. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 105 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196