Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Gita Šakale

Struktūrvienība:

(24800) Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

Publikācijas
Atrasti 84 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Foamed Geopolymers: A Review of Recent Studies
(2023)
Līga Radiņa, Andīna Sprince, Leonīds Pakrastiņš, Rihards Gailītis, Gita Šakale
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Alkali Resistant (AR) Glass Fibre Influence on Glass Fibre Reinforced Concrete (GRC) Flexural Propertie
(2021)
Sandra Guzlēna, Gita Šakale
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Sand Size Particle Amount Influence on the Full Brick Quality and Technical Properties
(2019)
Sandra Guzlēna, Gita Šakale, Sergejs Čertoks, Līga Orlova
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Crack Reduction during Drying Process by Using Surfactant
(2019)
Sandra Guzlēna, Gita Šakale, Sergejs Čertoks, Arnita Spule
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Self-Healing Concrete with Crystalline Admixture – a Review
(2019)
Sandra Guzlēna, Gita Šakale
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 5 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 5.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas
Citi
Kaspars Mālnieks
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5)
Citi
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TFI)
Māris Knite