Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Santa Stepiņa
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
label.academicTitle Doktors
E-pasts Santa.Stepina@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0542-0066

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Application of Chemiresistive Polymer Films in Air Quality Control Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Gita Šakale, Māris Knite, Igors Klemenoks, Santa Stepiņa, Sandra Guzlēna
Atmosphere Control by Chemoresistive Polymer Composites Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Gita Šakale, Māris Knite, Marika Novada, Elīna Liepa, Santa Stepiņa, Velta Tupureina
Atmosphere Control by Chemoresistive Polymer Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Gita Šakale, Māris Knite, Marika Novada, Elīna Liepa, Santa Stepiņa, Velta Tupureina
Benzene and Its Derivatives Detection with Ethylene Vinyl Acetate – Nanostructured Carbon Composite Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Santa Stepiņa, Gita Šakale, Māris Knite
Benzene and Toluene Influence on Polymer-Nanostructured Carbon Composite Sensoreffect in Gasoline Vapours Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Santa Stepiņa, Gita Šakale, Māris Knite
BTEX Detection with Composites of Ethylenevinyl Acetate and Nanostructured Carbon Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Santa Stepiņa, Astrīda Bērziņa, Gita Šakale, Māris Knite
Challenges Performing Outdoor Air Pollution Monitoring with Polymer Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Gita Šakale, Māris Knite, Santa Stepiņa, Sandra Guzlēna, Igors Klemenoks
Detecting VOC with Diferent Polymer-Nanostructured Carbon Composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Santa Stepiņa, Gita Šakale, Māris Knite
Elektrovadošu polimēru kompozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo organisko savienojumu detektēšanai Promocijas darbs 2018 Santa Stepiņa
Ethylene Vinyl Acetate Copolymer and Nanographite Hybrid Composite as Innovative Material for Chemical Vapour Sensing Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2015 Santa Stepiņa, Gita Šakale, Māris Knite
Atrasti 21 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14500 Māris Knite
MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE (34-14000-DOK.MLĶF) 14000 Valdis Kokars
Sagatavošanas kursi (14-02041-01) Citi 02041 Oskars Lūsis
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5) Citi 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5.1) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TFI) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-Y8098.1) Citi 14500 Māris Knite