Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 09.12.2019 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes ielā 12 k-1, 212. auditorijā.
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Shaker Jassem Gatan
Atslēgas vārdi Vacuum Circuit Breaker, Soft Interrupter Applications
Anotācija Promocijas darba pētījuma objekts ir loka strāvas un kapāšanas strāvas, kas rodas vakuuma pārtraucēja iekšpusē. Promocijas darba mērķis: izmantot papildu Petersena reaktora spoles automātiskai komutācijas procesa pielāgošanai, kā arī LTT tiristora kopas ievietošanas optimizēšana, kas paredzēta loka strāvu un kapāšanas strāvu slāpēšanai. Turklāt matemātiskā modeļa sintēzes uzdevuma risinājumā iegūst statiskā procesa modelēšanas rezultātu kā vakuuma pārtraucēja laideno komutāciju. Pastāv trīs būtiskas parādības, kam var būt graujoša ietekme uz izolējošajām īpašībām vidēja sprieguma aparātos vakuuma pārtraucēja iekšpusē. Pastāv arī citas graujošas parādības, kas ir mazāk bīstamas pārtraucēja darbībai: 1) spriegumu atkārtota ieslēgšana – ātru svārstību spriegumi; 2) pirmsieslēgšanās pārspriegums – ātru svārstību spriegumi; 3) vairākas atkārtotas elektriskā loka aizdegšanās; 4) nekontrolējams sprieguma pieaugums; 5) pēcloka strāvas; 6) uzkaršana – Džoula siltuma rašanās. Promocijas darba autors piedāvā jaunu izgudrojumu – laidenas komutācijas pārtraucēju, kas pilnībā novērš loka strāvas, kapāšanas strāvas un pārejas pārsprieguma rašanos.
Atsauce Gatan, Shaker Jassem. A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 104 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29983