Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 30.11.2017 14:00,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to
Nosaukums angļu valodā Organic Reactions in and with Liquid Sulfur Dioxide
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jevgeņija Lugiņina
Atslēgas vārdi sulfur dioxide, aziridine ring opening, azetidine ring opening, solvent, glycosylation reaction, sulfone synthesis, bora-ene reaction
Anotācija Promocijas darbā, pamatojoties uz sēra dioksīda īpašībām, tas kā šķīdinātājs tika izmantots trīs pētījuma virzienos: A – aziridīnu un azetidīnu nukleofīlajās cikla atvēršanas reakcijās, jo, pateicoties augstam dipola momentam, SO2 vienlīdz labi solvatē kā jonu tipa, tā arī polārus-kovalentus savienojumus; B – glikozīdiskās saites veidošanā šķidrā sēra dioksīdā, jo SO2 piemīt Luisa skābes, fluorofīlās un karbēnija jonu stabilizējošas īpašības; C – sulfonu sintēzē, kā atslēgstadiju pielietojot jaunatklātu bora-ēnu reakciju, jo SO2 ir izcils būvbloks sulfonilgrupas ievadīšanai.
Anotācija angļu valodā Liquid sulfur dioxide as a solvent and/or reagent was applied in the following research directions: A - nucleophilic ring opening reactions of aziridines and azetidines facilitated by the ability of SO2 to equally solvate ionic type as well as polar covalent compounds; B - formation of glycosidic bond facilitated by Lewis acidic, fluorophilic and carbenium ion stabilizing properties of SO2; C – sulfone synthesis using bora-ene reaction as a key step, because SO2 is a useful building block for introduction of sulfonyl group.
Atsauce Lugiņina, Jevgeņija. Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 73 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 26283