Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Doktoranta rokasgrāmata

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Doktoranta rokasgrāmata
Nosaukums angļu valodā Doctoral Handbook
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Leonīds Ribickis
Bruno Grasmanis
Jānis Valeinis
Santa Rendore
Elīna Ločmele
Atslēgas vārdi Doctoral, laws, dissertation
Anotācija Palīglīdzeklis doktorantiem un promocijas darba vadītājiem doktora studiju darba organizēšanā. Grāmatā ir apkopoti likumi un normatīvie akti par studijām RTU doktorantūrā, doti zinātniskā grāda iegūšanas noteikumi, norādījumi promocijas darba un tā kopsavilkuma noformēšanai.
Anotācija angļu valodā An aid to doctoral candidades and dissertation directors of doctoral studies in work organization, The book summarizes the laws and regulations for studies at Riga Technical University doctoral, gives research degree regulationsand instructions for the thesis and the summary presentation.
Atsauce Ribickis, L., Grasmanis, B., Valeinis, J., Rendore, S., Ločmele, E. Doktoranta rokasgrāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. 109 lpp. ISBN 9984-32-071-5.
ID 11297