Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: RTU doktorantūra 2006/2007

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā RTU doktorantūra 2006/2007
Nosaukums angļu valodā Doktoral RTU 2006/2007
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Leonīds Ribickis
Bruno Grasmanis
Jānis Valeinis
Santa Rendore
Alīna Galkina
Atslēgas vārdi RTU, Doctoral
Anotācija Grāmatā ir apkopoti doktorantūras studiju statistiskie dati, ietverti nolikumi un noteikumi par doktorantūras organizācijuun promocijas kārtību un RTU ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences nolikums. Izdevums paredzēts visiem doktorantiem, promocijas darbu zinātniskajiem vadītājiem un citiem interesentiem.
Anotācija angļu valodā In this book are presented diferential statistical data about doctoral studies are presented as also regulations about organization of the studies and promotion order,also Provision of the annual International scientific conference is presented. The issue is intended Provision to alldoctoral students as also supervisors of promotion work as also to other interesents.
Atsauce Ribickis, L., Grasmanis, B., Valeinis, J., Rendore, S., Galkina, A. RTU doktorantūra 2006/2007. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 130 lpp. ISBN 978-9984-32-816-4.
ID 11337