Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvētās doktora disertācijas (1992 - 2006)

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvētās doktora disertācijas (1992 - 2006)
Nosaukums angļu valodā Doctoral Thesis Defended in Riga Technical University (1992 - 2006)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Leonīds Ribickis
Bruno Grasmanis
Jānis Valeinis
Santa Rendore
Alīna Galkina
Atslēgas vārdi Doctoral, thesis
Anotācija Izdevums, kurā apkopota informācija par aizstāvētiem habilitācijas un promocijas darbiem laika periodā no 1992. līdz 2006. gadam. dati par doktora grāda un habilitētā doktora grāda ieguvējiem, promocijas un habilitācijas darbu īsas anotācijas.
Anotācija angļu valodā A publication containing information on the defended habilitation and promotion works during the period from 1992 to 2006, the data on doctoral and postdoctoral lecturing title winners, doctoral or habilitation works in short abstract.
Atsauce Ribickis, L., Grasmanis, B., Valeinis, J., Rendore, S., Galkina, A. Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvētās doktora disertācijas (1992 - 2006). Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 95 lpp. ISBN 9789984321226.
ID 11296