Ar ekstrūzijas metodi formētas titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras un īpašību pētījumi
2013
Agnese Pūra

Aizstāvēšana
05.06.2013. 14:00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa

Recenzenti
Jānis Grabis, Visvaldis Švinka, Jānis Zicāns

Promocijas darbs veltīts elektrovadošas TiO2-x keramikas iegūšanai un tās īpašību pētīšanai atkarībā no tehnoloģiskajiem procesiem. Literatūras apskatā raksturotas TiO2 īpašības atkarībā no dažādiem parametriem, detalizēti pētot nestehiometrijas veidošanos un tās ietekmi uz elektriskajām īpašībām. Kā arī vienā no nodaļām aplūkots ekstrūzijas process un to ietekmējošie tehnoloģiskie faktori. Eksperimentālā darba pirmajā daļā aprakstīta optimāla ekstrūzijas masu sastāvu izveide, izmantojot TiO2 anatāza pulveri, piedevas (saistvielu, eļļu) un ūdeni. Kā arī veikta nekvalitatīvu produktu reciklēšana – tādā veidā izstrādājot bezatlikumu tehnoloģiju TiO2 keramikas izgatavošanā. Otrajā daļā izstrādāti termiskās apstrādes režīmi, ņemot vērā piedevu sadalīšanās temperatūras diapazonu, kristālisko struktūru maiņu no anatāza uz rutilu, kā arī keramikas saķepināšanas intervālu. Mainot termiskās apstrādes režīmus, iespējams iegūt mikrostruktūru ar dažādu graudu izmēriem un relatīvo blīvumu. Trešajā daļā pētītas elektriskās un termoelektriskās īpašības pēc TiO2 keramikas papildus apstrādes vakuuma apstākļos. Eksperimentālie rezultāti pierāda, ka mainot termiskās apstrādes parametrus, iespējams prognozēt potenciālo materiāla pielietojumu – kā elektrodu vai termoelektrisku materiālu.


Atslēgas vārdi
TITANIUM DIOXIDE, ADDITIVES, EXTRUSION, THERMAL TREATMENT, ELECTRIC PROPERTIES, THERMOELECTRIC PROPERTIES

Pūra, Agnese. Ar ekstrūzijas metodi formētas titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras un īpašību pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 141 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196