Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Functionalized Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds for Controlled Simultaneous Silver Ion and Drug Delivery

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Functionalized Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds for Controlled Simultaneous Silver Ion and Drug Delivery
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Arita Dubņika
Dagnija Loča
Vita Rudoviča
Mansi Bharat Parekh
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Silver, drug delivery, porous scaffolds
Anotācija Bacterial infections are a major problem in bone tissue regeneration, thus it is essential to incorporate antibacterial properties within the bone implant materials1. Silver compounds are frequently used as antibacterial agents to prevent bacterial infections and numerous studies have shown that silver ions can be incorporated within the biocompatible and osteoconductive biomaterial hydroxyapatite (HAp) structure, but, so far, no study has thoroughly evaluated silver ion release rates in long term2. Therefore, in this study long term silver release from porous and dense scaffolds up to one year was studied and, furthermore, silver containing scaffolds were functionalized with sodium alginate and chitosan to ensure additional local anaesthetic drug – lidocaine hydrochloride, delivery.
Atsauce Dubņika, A., Loča, D., Rudoviča, V., Bharat Parekh, M., Bērziņa-Cimdiņa, L. Functionalized Silver Doped Hydroxyapatite Scaffolds for Controlled Simultaneous Silver Ion and Drug Delivery. No: 28th European Conference on Biomaterials (ESB 2017): Book of Abstracts, Grieķija, Athens, 4.-8. septembris, 2017. Athens: 2017, 141.-141.lpp.
Pilnais teksts
ID 26178