Kalcija fosfātu sintēzes parametru ietekme uz biokeramikas īpašībām
2011
Kristīne Šalma-Ancāne

Aizstāvēšana
22.11.2011. 16:00, Kaļķu iela 1, 119. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa

Recenzenti
Svetlana Čornaja, Vladimirs Kasjanovs, Aldo R. Boccaccini

Promocijas darbā pirmo reizi pētīta un izvērtēta sintētisko un biogēno kalcija oksīdu saturošu izejmateriālu kvalitātes ietekme uz iegūtās hidroksilapatīta biokeramikas fizikālķīmiskajām īpašībām un izstrādāta homogēnas, smalkdispersas kalcija hidroksīda suspensijas iegūšanas tehnoloģija kalcija fosfātu sintēzei ar šķīduma ķīmisko nogulsnēšanas metodi. Izstrādāta kalcija fosfātu prognozējamu un reproducējamu multifāžu sintēzes tehnoloģija laboratorijas apstākļos biokeramikas iegūšanai (ar regulējamu stabilās hidroksilapatīta fāzes un biorezorbējošās β-trikalcija fosfāta fāzes saturu) implantmateriālu izgatavošanai. Izvērtēta sintēzes temperatūras režīma, reaģentu koncentrācijas un beigu pH ietekme uz sintezēto un augsttemperatūrā apstrādāto kalcija fosfātu produktu kristālisko fāžu sastāvu un termisko stabilitāti, molekulāro struktūru, morfoloģiju un mikrostruktūru. Iegūtie kalcija fosfātu produkti pēc sintēzes un augsttemperatūras apstrādes pētīti un raksturoti ar modernām pētniecības metodēm: rentgenstaru pulverdifrakciju, lauka emisijas skenējošo elektronmikroskopiju, Furjē transformācijas infrasarkano spektroskopiju u.c. Literatūras apskatā apkopota un analizēta informācija par kalcija fosfātiem medicīniskam pielietojumam, to fizikālķīmiskajām īpašībām un iegūšanas metodēm, īpašu izklāstu veltot šķīduma ķīmiskās nogulsnēšanas metodei laika periodā no 1939. līdz 2011.gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 163 lpp. Darbs satur 69 attēlus, 23 tabulas un tajā izmantoti 149 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
CALCIUM PHOSPHATES, WET CHEMICAL PRECIPITATION, BIOCERAMICS, BONE SUBSTITUTES, HYDROXYAPATITE, TRICALCIUM PHOSPHATE, BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATES

Šalma-Ancāne, Kristīne. Kalcija fosfātu sintēzes parametru ietekme uz biokeramikas īpašībām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 163 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196