Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Kalcija fosfātu nanodaļiņas medicīnas

Nosaukums Kalcija fosfātu nanodaļiņas medicīnas, biotehnoloģiju, kosmētikas un pārtikas piedevu pielietojumiem
Anotācija

Kalcija fosfāta ķīmiskais sastāvs ir līdzīgs cilvēka kaulu un zobu ķīmiskajam sastāvam, tādēļ materiālam ir lieliska biosaderība un tas ir plaši lietojams medicīnā, biotehnoloģijas un kosmētikā. Izstrādātā tehnoloģija nodrošina kalcija fosfāta sintēzi ar vidējo daļiņu izmēru 20-30 nm. Kalcija fosfātu sastāvs ir variējams un kontrolējams.

Atslēgas vārdi kalcija fosfāti, hidroksilapatīts, implanti, zobupasta, proteīnu sorbcija, kalcija deficīts hidroksilapatīts, nanodaļiņas
Autori Jānis Ločs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Struktūrvienība (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Izstrādātas modificētas liela apjoma kalcija fosfātu (trikalcija fosfāta (TCP) un hidroksilapatīta (HAp)) sintēzes metodes, kas ļauj kontrolēti variēt ar sintēzes parametriem, iegūstot produktus ar brīvi izvēlāmu Ca/P attiecību sintēzes produktā. Variējot ar Ca/P attiecību kalcija fosfātos dod iespēju iegūt keramikas ar dažādu HAp/TCP attiecību. Mainot HAp/TCP attiecību keramiskā gala produktā, ir iespēja ietekmēt keramikas rezorbcijas ātrumu organismā. 

 

1. att. Zobu implantu kaula atbalsts, kas izgatavots no kalcija fosfāta.

Ir iegūti pozitīvi biosaderīgi produktu pielietošanas rezultāti medicīnā, aptverot vairāk nekā 300 klīniskos implantēšanas gadījumus sejas un žokļu ķirurģijā. Šobrīd tiek veikta kosmētikas un biotehnoloģijas nozares pielietojumu novērtēšana.

Iespējamais pielietojums Produkti izmantojami: 1) medicīnā: implantmateriālu izgatavošanai ar variējamu sastāvu un bionoārdīšanās pakāpi; 2) kosmētikā un pārtikas piedevām: funkcionalizētu kosmētikas līdzekļu izgatavošanā ar specifickām atjaunojošām, aizsargājošām un osteoporozi aizkavējošām funkcijām; 3) biotehnoloģijās: biotehnoloģisko produktu attīrīšanai un deponēšanai.
Priekšrocības

Izstrādātas modificētas liela apjoma kalcija fosfātu (trikalcija fosfāta (TCP) un hidroksilapatīta (HAp)) sintēzes metodes, kas ļauj kontrolēti variēt ar sintēzes parametriem, iegūstot produktus ar brīvi izvēlāmu Ca/P attiecību sintēzes produktā un HAp/TCP attiecību keramiskā gala produktā. Tehnoloģiju ir iespējams mērogot industriālām vajadzībām. Šobrīd laboratorijas mērogā ir sasniegts apjoms 1 kg/sintēzei.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids Jaunu produktu attīstība, tehnoloģiju pārnese, pētniecība.
Patenta numurs
  • 14492
Publikācijas
ID 2
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403