Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ilze Šalma

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Ilze.Salma(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 62 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 5 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 5.
Hap biokeramikas klīniskie pētījumi žokļu ķirurģijā
RTU pētniecības
Ilze Šalma
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Stigri, izturīgi un biodegradabli ortoapēdiski implanti (GoIMPLANT)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Sudrabu saturošā hidroksilapatīta fizikālo un antibakteriālo īpašību izvērtējums atkarībā no iegūšanas metodes
Materiālu tehnoloģija
Ilze Šalma