Kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sastāva ietekme uz struktūru un īpašībām
2012
Zilgma Irbe

Aizstāvēšana
22.11.2012. 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Āzenes iela 14/24, Rīga, LV-1048, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa

Recenzenti
Visvaldis Švinka, Jānis Grabis, Bikramjit Basu

Promocijas darbā veikta kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes īpašību (sacietēšanas procesu, mehāniskās izturības, fāžu sastāva, kohēzijas un injicējamības, kā arī biosaderības) izpēte pie dažāda šķidrās fāzes sastāva un dažāda cietās fāzes granulometriskā sastāva. Izstrādātas metodes kā ar cementa šķidrās fāzes sastāva maiņas palīdzību var kontrolēt cementa sacietēšanas laiku, kohēziju un injicējamību. Noskaidrota kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sastāva ietekme uz tā mehānisko izturību, kohēziju un sacietēšanas laiku. Izstrādāts optimāls šķidrās fāzes sastāvs un cietās fāzes sastāvs pielietojumiem, kuros nepieciešams gan īss, gan garš sacietēšanas laiks, kā arī pielietojumiem, kuros cementu implantē ar minimāli invazīviem paņēmieniem, un pielietojumiem, kuros cementu implantē kā plastisku pastu. Izstrādāta virkne oriģinālu paņēmienu kalcija fosfātu kaulu cementu sacietēšanas procesu pētniecībai. Literatūras apskatā apkopota informācija par kalcija fosfāta kaulu cementiem (lielākā daļa informācijas publicēta periodā no 2000. līdz 2012. gadam) par kaula aizstājējmateriāliem, kalcija fosfāta kaulu cementiem un faktoriem, kas nosaka to sacietēšanas laiku, kohēziju, injicējamību un bioloģiskās īpašības. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti izmantotie materiāli un aprīkojums, noskaidrotas sakarības starp kalcija fosfāta cementa cietās un šķidrās fāzes sastāviem un procesiem cementu sacietēšanas un nobriešanas laikā. Izstrādāti paņēmieni kalcija fosfātu kaulu cementu sacietēšanas laika, kohēzijas un injicējamības kontrolēšanai. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 129 lpp. Darbs satur 57 attēlus, 25 tabulas un tajā izmantoti 165 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
biomaterials, calcium phosphates, bone cement

Irbe, Zilgma. Kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sastāva ietekme uz struktūru un īpašībām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 129 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196