Zāļu piegādes sistēmas uz amorfa kalcija fosfāta keramikas bāzes un tās iegūšanas paņēmiens
Kristaps Rubenis, Signe Sperga, Jānis Ločs, Dagnija Loča

Izgudrojums attiecas uz biomateriālu nozari, zāļu piegādes sistēmām, slodzi nesošiem kaulu aizvietotājmateriāliem, kā arī restaurējošo zobārstniecību. Piedāvāts zāļu piegādes sistēmas uz amorfa kalcija fosfāta keramikas bāzes iegūšanas paņēmiens. Saskaņā ar paņēmienu, amorfā kalcija fosfāta pulvera un vismaz vienas zāļvielas maisījumu saķepina spiedienā, kas pārsniedz 500 MPa, vislabāk robežās no 600 līdz 1500 MPa, un temperatūrā no 15 līdz 35 °C. Izvēlētais spiediena diapazons ļauj iegūt uz amorfa kalcija fosfāta keramikas bāzētu lēnas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmu ar augstvērtīgām mehāniskajām īpašībām.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv