Skenējošā elektronu mikroskopija/enerģijas dispersijas X-staru spektroskopija (SEM/EDS); viena parauga raksturošana
Kristaps Rubenis, Jānis Ločs

Tehnoloģijas apraksts

 Parauguam jābūt nofiksētam, dehidratētam un pārklātam ar elektrovadošu slānīti (elektronevadošiem paraugiem) pirms to apskates SEM.
MIRA\LMU: Izšķirtspēja
• Augsta vakuuma režīmā (SE) 2.0 nm pie 30 kV; 3.0 nm pie 3 kV
• Zema vakuuma režīmā (SE) 2.5 nm pie 30 kV (LVSTD); 3.5 nm pie 3 kV (LVSTD)
Detektori
• SE detektors (lai raksturotu topogrāfiju elektrovadošu paraugu virmai)
• BSE detektors (lai detektētu kontrastu starp apgabaliem ar atšķirīgu ķīmisko sastāvu parauga virsmas tuvumā)
• LVSTD detektors (lai raksturotu topogrāfiju elektronevadošu paraugu virsmai)
Kamera:
• Ieksējais diametrs: 230 mmPielietojums

Parauga virsmas morfoloģijas raksturošana, elementu sastāva noteikšana.Priekšrocības

Iekārta aprīkota ar ātrdarbīgu enerģijas dispersijas rentgenstaru spektroskopu, kas īsā laikā spēj savākt no parauga nākošo rentgenstarojumu, sniedzot informāciju par tā ķīmisko sastāvu.Atslēgas vārdi

SEM, EDS, skenējošā elektronu mikroskopija, enerģiju izkliedējošā rentgena spektroskopija, virsmas morfoloģija, elementu analīze

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv