Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Augsti poraina titāna dioksīda keramika medicīnas un ūdens attīrīšanas pielietojumam

Nosaukums Augsti poraina titāna dioksīda keramika medicīnas un ūdens attīrīšanas pielietojumam
Anotācija

Izstrādātā tehnoloģija ļauj iegūt augsti porainu titāna dioksīda keramiku ar variējamiem poru izmēriem un porainību. Materiālam raksturīga pilnībā atvērta un savstarpēji savienota poru struktūra. Šāda veida keramiku iespējams izmantot kā pamatni kaulaudu reģenerācijā. Veicot termisko apstrādi augsta vakuuma apstākļos iespējams iegūt porainu, elektrovadošu keramiku, ko var izmantot ne tikai kaulaudu reģenerācijā elektriskā stimula nodrošināšanai, bet arī kā elektrodu elektroforētiskā izgulsnēšanā vai ūdens dezinfekcijā.

Atslēgas vārdi Titāna dioksīds, Keramika, Poraina pamatne, Replikas metode, Implanti, Elektrodi
Autori Inga Narkevica
Jurijs Ozoliņš
Jānis Ločs
Struktūrvienība (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Augsti poraina titāna dioksīda keramika ar pilnībā caurejošu un savienotu poru struktūru iegūta, izmantojot polimēra replikas metodi un veicot termisko apstrādi divās stādījās. Mainot prekursoru, iespējams viegli variēt ar gala produkta poru izmēriem robežās no 70 līdz 700 µm un porainību līdz 95%. Veicot termisko apstrādi vakuuma apstākļos, iegūst porainu materiālu, kura elektrovadītspēja salīdzināma ar pusvadītājiem. Iegūtie materiāli ir citosaderīgi, kas paver iespējas tos izmantot kaulaudu reģenerācijā. Elektriskās īpašības ļauj izmantot materiālu kā elektrodu gan ūdens dezinfekcijā, gan elektroforēzē uznesot dažāda veida pārklājumus, piemēram fotokatalītiskus, antibakteriālus u.c.

1.attēls. Porainas titāna dioksīda keramikas iegūšana un pielietojums

1. att. Porainas titāna dioksīda keramikas iegūšana un pielietojums.

Iespējamais pielietojums Augsti porainā keramika ir izmantojama: 1) medicīnā: implantmateriālu izgatavošanai ar variējamu poru izmēru un porainību, kā arī elektriskā stimula nodrošināšanai kaulu defektu vietās; 2) elektroķīmiskā ūdens dezinfekcijā kā elektrodi 3) kā poraina pamatne fotokatalītiska pārklājuma uznešanai ūdens attīrīšanai.
Priekšrocības

Izstrādātā ražošanas tehnoloģija ļauj iegūt augstas porainības keramiku ar variējamu pielietojumu. Ražošanas metode ir salīdzinoši vienkārša un lēta.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids • Tehnoloģiju pārnese. • Kopēji zinātniskie un izpētes projekti tehnoloģijas uzlabošanai un pilnveidošanai. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Publikācijas
ID 54
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403