Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 29.09.2017 13:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā
Nosaukums angļu valodā Synthesis of Strontium and Fluorine Substituted Calcium Deficient Hydroxyapatite and Application for Tooth Enamel Remineralization
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Vita Zālīte
Atslēgas vārdi zoba emalja, kalcija fosfāti, hidroksilapatīts, remineralizācija, demineralizācija, stroncijs, fluors, aizsargslānis, modeļpasta, nanodaļiņas
Anotācija Promocijas darba ietvaros sintezēts un analizēts ar stronciju un/vai fluoru aizvietots kalcija deficītais hidroksilapatīts (FCDHAp, SrCDHAp un SrFCDHAp), izmantojot modificētu suspensijas nogulsnēšanas metodi. Pirmo reizi iegūts dubultaizvietots hidroksilapatīts ar stronciju un fluoru, izmantojot minēto sintēzes tehnoloģiju. Lai novērtētu sintezēto kalcija fosfātu potenciālo pielietojumu preventīvajā zobārstniecībā, izveidots modeļpastas sastāvs un eksperimentālā procedūra zobu emaljas remineralizācijas novērtēšanai in vitro apstākļos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1970. – 2016. gadam par zoba emaljas un dentīna bioloģisko veidošanos, uzbūvi un ķīmisko sastāvu, pievēršot uzmanību minerālajai daļai. Apkopota informācijas par tirgū pieejamajiem mutes kopšanas līdzekļiem, kas satur kalcija fosfātus. Apskatīti zinātniskajā literatūrā piedāvātie zoba emaljas remineralizācijas norises mehānismi. Dots ieskats par veiktajām sintēzēm un pētījumiem, kas saistīti ar SrFCDHAp. Darba eksperimentālajā nodaļā un rezultātu daļā aprakstīts sintezēto CDHAp, FCDHAp, SrCDHAp un SrFCDHAp kristālisko fāžu un molekulārais sastāvs, noteikts īpatnējais virsmas laukums, buferēšanas efekts skābā vidē, raksturota daļiņu forma un veikti citotoksiskie pētījumi, kā arī raksturota eksperimentos izmantotā liellopu zobu emalja. Izveidots modeļpastu sastāvs, kas satur sintezētos kalcija fosfātus un kura viskozās īpašības ir atbilstošas komerciālajām zobu pastām. Darba ietvaros izstrādāta eksperimentālā procedūra CDHAp, FCDHAp, SrCDHAp un SrFCDHAp remineralizācijas novērtēšanai in vitro apstākļos, kas ietver tādas instrumentālās metodes kā rentgenstaru difraktometrija, Furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, skenējošā elektronu mikroskopija, enerģijas dispersīvā rentgenspektrometrija un profilometrija. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 137 lappuses. Darbs satur 75 attēlus, 22 tabulas, 1 pielikumu un 168 literatūras avotus.
Anotācija angļu valodā Pure calcium deficient hydroxyapatite (CDHAp) and calcium deficient hydroxyapatite substituted with strontium and/or fluorine (FCDHAp, SrCDHAp and SrFCDHAp) were synthesized through modified aqueous precipitation method and characterized with different instrumental methods. For the first time SrFCDHAp was obtained via aqueous precipitation method. Synthesized calcium phosphates were introduced into developed modelpaste and evaluated their potential application for preventive dentistry. Tooth enamel remineralization in vitro were performed. The review of literature covers sources published from 1970 to 2016. The review includes the biological development, structure and chemical composition of tooth enamel and dentine, a summary of commercial toothpastes and dentifrices, containing different calcium phosphates. The mechanisms of in vitro remineralization of enamel are described. The review contains insight in the literature attributed to synthesis of SrFCDHAp. The experimental section of PhD thesis includes description of experimental methods and procedures, and results section covers characterization of bovine tooth enamel and obtained CDHAp, FCDHAp, SrCDHAp and SrFCDHAp. The composition and development of calcium phosphate modelpaste is described. The remineralization in vitro of enamel treated with calcium phosphate modelpastes is carried out with X-ray diffractometry, Fourier transform infrared spectrometry, scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and profilometry. The Doctoral thesis is written in Latvian. It contains 137 pages, 75 images, 22 tables, 168 references and 1 annex.
Atsauce Zālīte, Vita. Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 135 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 25423