Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā
2017
Vita Šteinberga

Aizstāvēšana
29.09.2017. 13:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Jānis Ločs

Recenzenti
Andris Šutka, Jānis Kleperis, Vita Mačiulskiene

Promocijas darba ietvaros sintezēts un analizēts ar stronciju un/vai fluoru aizvietots kalcija deficītais hidroksilapatīts (FCDHAp, SrCDHAp un SrFCDHAp), izmantojot modificētu suspensijas nogulsnēšanas metodi. Pirmo reizi iegūts dubultaizvietots hidroksilapatīts ar stronciju un fluoru, izmantojot minēto sintēzes tehnoloģiju. Lai novērtētu sintezēto kalcija fosfātu potenciālo pielietojumu preventīvajā zobārstniecībā, izveidots modeļpastas sastāvs un eksperimentālā procedūra zobu emaljas remineralizācijas novērtēšanai in vitro apstākļos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1970. – 2016. gadam par zoba emaljas un dentīna bioloģisko veidošanos, uzbūvi un ķīmisko sastāvu, pievēršot uzmanību minerālajai daļai. Apkopota informācijas par tirgū pieejamajiem mutes kopšanas līdzekļiem, kas satur kalcija fosfātus. Apskatīti zinātniskajā literatūrā piedāvātie zoba emaljas remineralizācijas norises mehānismi. Dots ieskats par veiktajām sintēzēm un pētījumiem, kas saistīti ar SrFCDHAp. Darba eksperimentālajā nodaļā un rezultātu daļā aprakstīts sintezēto CDHAp, FCDHAp, SrCDHAp un SrFCDHAp kristālisko fāžu un molekulārais sastāvs, noteikts īpatnējais virsmas laukums, buferēšanas efekts skābā vidē, raksturota daļiņu forma un veikti citotoksiskie pētījumi, kā arī raksturota eksperimentos izmantotā liellopu zobu emalja. Izveidots modeļpastu sastāvs, kas satur sintezētos kalcija fosfātus un kura viskozās īpašības ir atbilstošas komerciālajām zobu pastām. Darba ietvaros izstrādāta eksperimentālā procedūra CDHAp, FCDHAp, SrCDHAp un SrFCDHAp remineralizācijas novērtēšanai in vitro apstākļos, kas ietver tādas instrumentālās metodes kā rentgenstaru difraktometrija, Furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, skenējošā elektronu mikroskopija, enerģijas dispersīvā rentgenspektrometrija un profilometrija. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 137 lappuses. Darbs satur 75 attēlus, 22 tabulas, 1 pielikumu un 168 literatūras avotus.


Atslēgas vārdi
zoba emalja, kalcija fosfāti, hidroksilapatīts, remineralizācija, demineralizācija, stroncijs, fluors, aizsargslānis, modeļpasta, nanodaļiņas

Zālīte, Vita. Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 135 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196