Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Daļiņu lielumu sadalījuma noteikšana lietojot lāzera difrakcijas analīzi

Nosaukums Daļiņu lielumu sadalījuma noteikšana lietojot lāzera difrakcijas analīzi
Anotācija

Lāzera difrakcijas analīzi izmanto, lai noteiktu daļiņu lielumu sadalījumu. Piedāvājam veikt mērījumus dažādiem materiāliem (pulveriem, suspensijām, koloidāliem šķīdumiem, augsnei un citiem dabas materiāliem), mērāmo daļiņu izmēri var būt no 10 nm līdz pat 500 µm. Mērījumi notiek ūdens vidē.

Atslēgas vārdi daļiņas, daļiņu izmērs, lāzera difrakcijas analīze, granulometrija, pulveri, suspensijas, augsne, pulveru raksturošana, daļiņu izmēru sadalījums
Autori Zilgma Irbe
Jānis Ločs
Struktūrvienība (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Lāzera difrakcijas analīze tiek veikta izmantojot Analysette 22 NanoTech (Fritsch) ierīci. Analīzes veikšanai neliels daudzums pētāmo daļiņu tiek suspendēts aptuveni 700 mL ūdens. Ja suspensijā būs daļiņu aglomerāti, tiks izmērīts arī to lielums; tādēļ izstrādājam arī konkrētajam materiālam piemērotu parauga sagatavošanas jeb disperģēšanas procedūru. Daļiņu izmēru sadalījums tiek noteikts pēc to aizņemtā tilpuma. Piemēram, 5 % no visa daļiņu aizņemtā tilpuma aizņem daļiņas kuru diametrs ir 25-27 µm. Pētāmo daļiņu lielums var būt no 10 nm līdz pat 500 µm. Rezultāti pieejami gan attēlu, gan tabulu veidā.

Iespējamais pielietojums Iespējams pielietojums daudzās ražošanas nozares, kurās izmanto pulverveida materiālus (būvmateriālu, keramisko materiālu, sorbentu, pigmentu, kosmētikas ražošana un nedaudz arī farmācija). Ar lāzera difrakcijas analīzi iespējams arī raksturot augsni, smiltis, mālus un citus dabas materiālus.
Priekšrocības

Lāzera difrakcijas analīze ir ātrāka nekā alternatīvās uz suspensiju sedimentāciju balstītās metodes; vienu mērījumu iespējams veikt 5-10 min. Savukārt salīdzinājumā ar mikroskopijas attēlu vizuālu analīzi tiek izanalizēts lielāks daļiņu daudzums. Iespējams noteikt daļiņu izmēru sadalījumu vienā mērījumā paraugos, kuros ir gan lielas, gan ļoti mazas daļiņas.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par daļiņu izmēru sadalījuma noteikšanu izmantojot lāzera difrakcijas analīzi.
ID 97
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403