Amorphous Calcium Phosphate Biomaterials with High Specific Surface Area
2021
Jana Vecstaudža

Aizstāvēšana
21.06.2021. 15:00, Rīga, Paula Valdena 3/7, 272.auditorija vai tiešsaiste

Zinātniskais vadītājs
Jānis Ločs

Recenzenti
Jānis Grabis, Laura Neimane, Christele Combes

Disertācijā aplūkota amorfa kalcija fosfāta materiālu sintēze un to fizikālķīmiskās īpašības, liekot uzsvaru uz izstrādāto materiālu īpatnējo virsmas laukumu. Eksperimentāli tiek aplūkotas literatūrā pieejamas sintēzes metodes optimizācijas iespējas un jaunas sintēzes metodes izstrāde amorfa kalcija fosfāta iegūšanai ar bioloģiskajam kalcija fosfātam tuvu īpatnējā virsmas laukuma vērtību (>100 m2/g). Ar jaunizstrādāto metodi iegūtajam amorfajam kalcija fosfātam pētīta struktūra, stabilitāte, termiskās īpašības, kā arī pēc aukstās saķepināšanas procesa principiem iegūta un raksturota blīva amorfā kalcija fosfāta biokeramika. Izstrādātie biomateriāli paredzēti kaulaudu aizvietošanai un reģenerācijai. Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Tajā ir kopsavilkums un četras publikācijas.


Atslēgas vārdi
Amorfais kalcija fosfāts, biomateriāli, īpatnējais virsmas laukums, sintēze
DOI
10.7250/9789934226366

Vecstaudža, Jana. Amorphous Calcium Phosphate Biomaterials with High Specific Surface Area. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 74 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196