Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Joda skaitļa noteikšana dažādu eļļu paraugiem

Nosaukums Joda skaitļa noteikšana dažādu eļļu paraugiem
Anotācija

Jodskaitis ir svarīgs dažādu eļļu (jo īpaši augu) nepiesātinātības raksturlielums. Tas ir svarīgs raksturlielums ne tikai pārtikas eļļām, bet arī tehnikā izmantotajām eļļām, piemēram, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1117 ir definēta mežizstrādes darbos lietojamo ķēžu zāģu ķēžu eļļu jodaskaitļa minimālā vērtība, savukārt, standarts EN 14214 nosaka biodīzeļa maksimālo pieļaujamo joda skaitļa vērtību. Arī pārtikā un medicīnas preču izgatavošanā lietoto eļļu kvalitātes raksturojums virkne direktīvu un farmakopeju kā vienu no kvalitātes kritērijiem nosaka joda skaitli.

Atslēgas vārdi eļļas, joda skaitlis
Autori Inese Mieriņa
Māra Jure
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Mēs piedāvājam noteikt dažādu eļļu paraugu joda skaitļus pēc standarta EN 14111 metodes (bez sertifikāta). Standarts paredz titrimetriskās metodes lietošanu joda noteikšanai taukskābju metilesterī Varam veikt arī analīzes metodes optimizāciju atbilstoši klienta paraugu specifikai.

1. att. Eļļas augu sēklas un augu eļļa.

Iespējamais pielietojums Pārtika, kosmētika, medicīna, tehnika u.c. nozares, kur tiek izmantotas augu eļļas vai to atvasinājumi.
Priekšrocības

Varam ātri veikt eļļu paraugu analīzi, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt analīzes apstākļu optimizāciju.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi.
ID 103
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736