Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Materiālu gaisa caurlaidības noteikšana

Nosaukums Materiālu gaisa caurlaidības noteikšana
Anotācija

Tautsaimniecībā izmanto ļoti plašu dažādu materiālu klāstu. Materiāli pēc to izmantošanas iespējām ir daudzfunkcionāli. Pieaugot konkurencei, jācenšas uzņēmumu (organizāciju) mērķu sasniegšanai optimizēt materiālu izvēli, ņemot vērā to raksturlielumu atbilstību konkrētajām funkcijām. Praksē vajadzīgi materiāli gan ar augstu, gan ar zemu gaisa caurlaidību. Pārsienamiem materiāliem nepieciešama augsta gaisa caurlaidība, bet polimēra plēvēm – parasti zema. Gaisa caurlaidību ietekmē mitrums, vēja ātrums un citi faktori. Apģērbam gaisa caurlaidība ir svarīga gan karstā, gan vēsā laikā. Karstā laikā tai jābūt pēc iespējas augstākai, bet vēsā un aukstā laika apģērbu materiāliem tai jābūt zemai, bet tai pašā laikā tā nedrīkst būt nulle, jo tad nenotiek gaisa apmaiņa starp zemapģērba slāni un apkārtējo vidi, kas ilgākā laika periodā cilvēkam rada diskomfortu. Apģērba audumam nepieciešama laba gaisa caurlaidība, kas nodrošina vajadzīgo gaisa apmaiņu. Īpaši svarīga gaiscaurlaidība ir darba un sporta apģērba drānām, kad cilvēkam ir lielāka fiziskā slodze.

Izvēles optimizācijai jāveic materiālu gaisa caurlaidības novērtējums.

Atslēgas vārdi funkcionālie materiāli, izvēles optimizācija, produktu kvalitāte, procesu efektivitāte, riski
Autori Ilze Baltiņa
Struktūrvienība (14D02) Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra
(14D00) Dizaina tehnoloģiju institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Ēku būvniecība
Specializētie būvdarbi
Veselības aizsardzība
Tehnoloģijas/produkta apraksts

RTU Dizaina tehnoloģiju institūts piedāvā veikt drānu gaiscaurlaidības noteikšanu pie dažādām gaisa spiediena starpībām abās drānas pusēs, kā arī konsultēt par attiecīgo drānu lietojumu dažādiem ģērbu veidiem. Gaiscaurlaidība tiek noteikta, izmantojot iekārtu SDL Atlass Air Permiability Tester M021S, izmantojot standarta metodi LVS EN ISO 9237:2001, pie dažāda gaisa spiediena krituma abās drānas pusēs, kuru var mainīt testēšanas laikā.

1. att. SDL gaiscaurlaidības testeris.

Iekārtu var izmanto arī citu materiālu, kā piemēram, izolācijas materiālu, medicīnisko pārsēju, plāksteru, polimērmateriālu gaiscaurlaidības testēšanai.  

Iespējamais pielietojums Gaisa caurlaidību var testēt austiem, neaustiem, adītiem, ādas, polimēra un tamlīdzīgiem materiāliem, kurus izmanto iepakojumu, apģērbu, tajā skaitā darba apģērbu, veļas, tajā skaitā termoveļas un sporta veļas, apavu ražošanā, medicīnā pārsēju izgatavošanā, būvniecībā plēvju ražošanā.
Priekšrocības

Veicot gaisa caurlaidības novērtējumu un saņemot kvalificētas konsultācijas, tiek paaugstināta produktu kvalitāte un uzņēmuma (organizācijas) darbības efektivitāte, pieaug tā konkurētspēja. Pareiza materiālu izvēle ļauj samazināt izmaksas, kāpināt darba ražīgumu, mazināt riskus. Apģērbu ražošanā pareiza drānu izvēle ļauj nodrošināt valkātāja komfortu un apmierinātību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Konsultāciju līgumi.
Publikācijas
ID 111
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736