Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Mikroaļģes Spirulina/Arthrospira audzēšana mērenā klimata apstākļos tehnoloģijas izstrāde un konsultācijas

Nosaukums Mikroaļģes Spirulina/Arthrospira audzēšana mērenā klimata apstākļos tehnoloģijas izstrāde un konsultācijas
Anotācija

Mikroaļģe (cianobaktērija) spirulīna (Spirulina/Arthrospira platensis, A.maksima) ir vērtīgs pārtikas produkts/ uztura bagātinātājs cilvēkiem un dzīvniekiem. Tipiski tā tiek audzēta siltā klimata zemēs, optimāli ūdens temperatūrai dienas laikā jābūt 30-35°C tomēr pārāk karstā laikā ūdenim audzēšanas tvertnēs pārniedzot 38°C tā iet bojā, savukārt vēsumā aug ievērojami lēnāk. Latvijas klimatā aktuāla problēma ir arī saules gaismas pieejamība. Savukārt spirulīnas audzēšanas būtiska izmaksu komponente ir barotne. Vispārīgās tehnoloģijas institūta pētnieki piedāvā izstrādāt spirulīnas audzēšanas tehnoloģiju (siltumnīcā vai bioreaktorā) atbilstoši spirulīnas paredzētajam lietojumam (pārtikā vai ekstraktu iegūšanā) un pieejamajiem resursiem (siltums, gaisma, barības vielām bagāti ūdeņi, piemēram industriālie notekūdeņi ūdeņi).

Atslēgas vārdi Spirulīna, mikroaļģe, cianobaktērija, fotobioreaktors, fikocianīns.
Autori Agnese Stunda Zujeva
Kristīne Veģere
Matīss Zuteris
Kaspars Veģeris
Struktūrvienība (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts piedāvā veikt izpēti, projektēšanu un konsultācijas par:

  1. Spirulīnai nepieciešamo resursu apzināšana konkrētajā uzņēmuma darbības vietā;
  2. Spirulīnas audzēšanas baseinu vai fotobioreaktoru projektēšana;
  3. Optimālā apgaismojuma risinājuma izstrāde;
  4. Risinājumi CO2 uztverei no dūmgāzēm;
  5. Dažādu oglekli un slāpekli saturošu šķidro blakusproduktu (atkritumvielu) izmantošana barotnes sastāvā;
  6. Apsildes risinājumu izstrāde atbilstoši pieejamajām audzēšanas telpām un siltuma avotiem.
Iespējamais pielietojums Piedāvātā sadarbība un konsultācijas ir paredzētas ikvienam Latvijas uzņēmumam vai lauksaimniekam.
Priekšrocības

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ķīmijas tehnoloģiju un biotehnoloģiju procesu pilnveidošanā un adaptēšanā klienta vajadzībām.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Konsultāciju līgumi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
ID 119
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736