Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Augu eļļu taukskābju kompozīcijas noteikšana

Nosaukums Augu eļļu taukskābju kompozīcijas noteikšana
Anotācija

Taukskābju kompozīcija ir svarīgs augu eļļu raksturlielums, kas nereti var tikt izmantots arī eļļas identitātes pierādīšanai. Taukskābju kompozīcija ir svarīga arī dažādu tehnikā lietotu produktu raksturošanai, piemēram, standarts EN 14214 nosaka linolēnskābes metilesteru maksimālo pieļaujamo daudzumu biodīzelī. Tāpat taukskābju kompozīcija tiek izmantota pārtikā, kosmētikā un medicīnā lietoto eļļu raksturošanai dažādās direktīvās un farmakopejās. Tā kā augu eļļu taukskābju kompozīcija dažādām šķirnēm var būt atšķirīga, tās zināšana var būt kā viens no kritērijiem arī lauksaimniekiem izvēloties piemērotākās sēklas sēšanai.

Atslēgas vārdi augu eļļas, taukskābju kompozīcija
Autori Inese Mieriņa
Māra Jure
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Mēs piedāvājam noteikt augu eļļu taukskābju kompozīciju (bez sertifikāta). Analīzes varam veikt izmantojot gāzu hromatogrāfijas metodi, kas paredz augu eļļu derivatizāciju par metilesteriem un sekojošu analīzi. Analīzes varam veikt arī izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses metodi, šajā gadījumā nav nepieciešams veikt paraugu derivatizāciju (bet metodi ierobežo nosakāmās taukskābes).

Iespējamais pielietojums Pārtika, kosmētika, medicīna, tehnika u.c. nozares, kur tiek izmantotas augu eļļas vai to atvasinājumi.
Priekšrocības

Varam ātri veikt eļļu paraugu analīzi, kā arī nepieciešamības gadījumā paskaidrot iegūtos datus.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 122
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403