Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Augsta blīvuma materiālu iegūšana no pulveriem

Nosaukums Augsta blīvuma materiālu iegūšana no pulveriem, izmantojot dzirksteļizlādes iekārtu SPS-825 CE, SYNTEX INC
Anotācija

SPS iekārta nodrošina blīvu izstrādājumu iegūšanu no augsttemperatūras augstas cietības savienojumiem (karbīdiem, borīdiem, nitrīdiem, oksīdiem).

Atslēgas vārdi saķepināšana, pulveri, augsttemperatūras materiāli, dzirksteļizlāde
Autori Jānis Grabis
Ints Šteins
Struktūrvienība (14N00) Neorganiskās ķīmijas institūts
(14N01) Plazmas procesu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Pulveru saķepināšanu veic grafīta presformās (ar diametru 20 vai 30 mm) dzirksteļizlādes iekārtā SPS-825 CE 800oC – 1700oC augstā temperatūrā, spiedienā līdz 30 MPa. Procesa ilgums 3 – 10 min. Iekārta piemērota augsttemperatūras materiālu iegūšanā.

Iespējamais pielietojums Pakalpojums ir noderīgs mašīnbūves nozarē, materiālzinātnē jaunu materiālu izstrādē.
Priekšrocības

Ātra metode, samazina graudu augšanu, nodrošina augstu blīvumu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 125
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403